Ora et labora: la vida diària als monestirs medievals

8 i 9 de juliol de 2019

PRESENTACIÓ

Aquestes desenes Jornades de l’Església i la religiositat del Monestir de les Avellanes centraran la mirada en la vida diària als monestirs medievals. Any rere any els participants d’aquestes Jornades ens allotgem a l’antic monestir premonstratès, trepitjant els indrets sagrats i profans dels religiosos que hi vivien, resaven,                treballaven, dormien, menjaven, contemplaven, etc., fa tants segles.

La vida diària de les monges i monjos medievals fou una existència a base de Ora et labora, o sigui, una vida    marcada per una rutina diària d’oració, contemplació i treball determinada per regles i consuetudines que      regulaven tota una sèrie de rituals al llarg de l’any litúrgic. Les comunitats monàstiques varen ser llocs de creació i de cultura, de cant i de contemplació. Però els monjos i les monges eren també humans, amb les seves necessitats pràctiques, que s’havien de consolidar amb la seva existència enclaustrada.

Les 8 conferències que seran presentades en aquestes jornades es dediquen, des de diferents punts de vista, a la vida diària als monestirs medievals i a la seva representació artística. Així es contemplarà el tema de l’ideal versus la realitat monàstica, examinant l’obediència (o no) a les regles monàstiques, o es considerarà l’ús pràctic i simbòlic dels espais de la vida monàstica, com són l’església, el claustre, la sala capitular o el menjador. També es farà una mirada a un tema tan fonamental com la litúrgia, o a l’economia i l’alimentació dels religiosos, a la seva política interna i externa o a les seves activitats dins i fora dels murs del convent.

A més a més de les conferències i debats, aquestes Jornades ofereixen diverses activitats relacionades amb el tema de la vida diària als monestirs medievals. Enguany oferirem una visita guiada a Santa Maria de Mur i com cada any se celebrarà el popular Sopar Medieval al claustre del monestir on aquesta vegada es reproduirà un àpat del monestir de Sant Cugat.

Dra. Karen Stöber (Directora de les Jornades)

DESTINATARIS

Les Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes estan adreçades a tothom que hi estigui interessatCom a espai de difusió de la recerca i del coneixement, són d’especial interès per a:

Investigadors, estudiants, professors d’ensenyament secundari, especialistes en ciències religioses, gestors culturals i del patrimoni, guies turístics, gestors de la informació, estudiants d’aules d’extensió universitàries, erudits i estudiosos d’història local, etc..

Totes aquells qui tingueu interès en conèixer la historia dels monestirs i de l’Església i la religiositat.