Cultura i coneixement als monestirs medievals
27 i 28 de juny de 2016

PRESENTACIÓ

Els monestirs medievals a Europa eren molt més que cases d’espiritualitat i clausura religiosa. De fet, eren llocs d’innovació, de cultura i de coneixement en molts àmbits a més a més de la religió, com ara l’art, la música, la medicina o les ciències. Els propis edificis monàstics representen importants aspectes d’innovació arquitectural, i la litúrgia i el cant desenvolupats per les comunitats religioses són importants referents de la tradició musical medieval. Als scriptoria monàstics van ser produïts, copiats i il·luminats tot tipus de textos, religiosos i profans, literaris i formals, tant en llatí com en llengües vernacles, inclosos tractats científics i filosòfics. I als jardins monàstics es cultivaven herbes i altres plantes que formaven les bases de cures mèdiques i de begudes alcohòliques desenvolupades pels membres de les comunitats religioses. A més a més, els monestirs medievals van ser els més importants centres d’educació en l’àmbit cristià, fins a l’aparició de les universitats (on monjos i mendicants també hi foren directament involucrats).

Això si, s’havia de consolidar el desenvolupament d’innovacions científiques i culturals amb la ideologia i els marcs morals de l’Església medieval, fet que podia comportar alguns conflictes. Però malgrat això, els grans monestirs medievals van ser importants centres de producció i innovació cultural, de l’educació i el coneixement.

Aquestes Jornades se centren a analitzar les diverses fites intel·lectuals, ideològiques, culturals i científiques dels monestirs medievals i dels seus monjos i monges.

Com a les anteriors edicions d’aquestes jornades, les conferències i els debats estaran complementats per una visita guiada a un indret relacionat amb el tema de les actuals jornades, un sopar medieval que tindrà com a temàtica les innovacions culinàries a l’edat mitjana, i un espectacle i concert. Aquestes activitats pretenen aproximar a un públic més ampli la història de l’Església i la religiositat, un tema que segueix sent rellevant i actual.

Dra. Karen Stöber
Directora de les Jornades

Cartell