Creences a l’època medieval: ortodòxia i heretgia
29 i 30 de juny de 2015

“Ortodòxia” i “heretgia”: dos conceptes inextricablement connectats dins de la història de l’església cristiana. Dos conceptes, a més a més, difícils de definir amb precisió, ja que representen nocions que canvien el seu sentit amb els segles i segons les circumstàncies de cada època.

La paraula “heretgia”, del grec, que vol dir “elecció, tria, opció”, es refereix avui a les creencies alternatives a la religió oficial, en aquest cas, el cristianisme. Des de l’acceptació del cristianisme per l’Emperador Constantí a l’any 313, quan la jove religió esdevingué unida i “ortodoxa”, les autoritats eclesiàstiques s’oposaven a les desviacions “herètiques” que amenaçaven aquesta unitat. Per això es veien obligats a definir les seves doctrines i d’anatematitzar com a “desviades” les altres opinions teològiques.

Aquestes Jornades pretenen desenvolupar una aproximació interdisciplinària a un tema que des de fa segles ha ocupat l’interès tant dels historiadors com de l’imaginari popular. Especialistes de diverses universitats ens presenten algunes de les alternatives populars a l’església cristiana medieval oficial, entre elles els càtars i el seu impacte a la societat i en la religió. Tanmateix, considerem la resposta de les autoritats eclesiàstiques i les eines aplicades per l’església per combatre la heretgia: la inquisició, les reformes eclesiàstiques iniciades per la Cúria a Roma, com és el cas de les ordes militars. Finalment s’explicaran també altres creencies i moviments populars no-autoritzades, esporàdiques, poc definides, com és el cas de les bruixes.

Com cada any les conferències i els debats estaran complimentades per una visita temàtica als entorns del monestir, un sopar medieval temàtic, i un espectacle al claustre del monestir.

Dra. Karen Stöber
Directora de les Jornades

Cartell de les VI Jornades

Col·laboradors

Col·laboradors