ja_mageia

PROGRAMA III JORNADES D'HISTÒRIA PDF Print E-mail

Dilluns, 2 de juliol de 2012

9:00 h. Acte inaugural de les III Jornades

9:30 h.-11:00 h. 1a sessió. Presideix: Dra. Karen Stöber (Universitat de Lleida)

IDEES DE L’ESPAI SAGRAT ALS PRINCIPIS DEL MONACAT CRISTIÀ

 • Dr. Ramón Teja Casuso (Universidad de Cantabria) La distribución del espacio y el tiempo en las más antigues regles monásticas orientales, especialmente la de Pacomio en Egipto y Basilio de Cesarea en Capadocia (s. IV-V dC)
 • Dr. Miguel Ángel de la Iglesia Santamaría (Universidad de Valladolid) La basílica crisitana siglos III-V: la creación de un nuevo modelo arquitectónico.

Debat

Descans

11:30h-13:30 h. 2a sessió. Presideix: Dr. Flocel Sabaté (Universitat de Lleida)

L’ESPAI SAGRAT I EL MÓN: INTERACCIÓ I POLÍTICA

 • Dra. Anne-Marie Helvétius (Université de Paris 8) Les espaces monastiques dans la Gaule mérovingienne: un état de la question*
 • Dr. Antonio Sennis (University College London) Spazi sacri e luoghi della politica nei monasteri dell’Italia medieval

Debat

16:00h-18:00 h. 3a sessió. Presideix: Dr. Jesús Brufal (Universitat de Lleida)

L’ESPAI SAGRAT A L’ART I L’ARQUITECTURA MONÀSTICA

 • Dr. Gerardo Boto (Universitat de Girona) Vivencias protocolarias de los claustros monásticos hispanos del siglo XII
 • Dr. Julian Luxford (St Andrews University) A taxonomy of monàstic space*

Debat

Descans

18:30h-20:00 h. 4a sessió. Presideix Dra. Anne Müller (University of Wales Trinity Saint David)

EL SAGRAT DEL PROFÀ: L’ESPAI NO LITÚRGIC DELS MONESTIRS 

 • Dra. Gabriela Signori (Universität Konstanz) Monastic architecture and interpretations of sacred space*
 • Dra. Julie Kerr (Edinburgh University) Monastic hospitality and sacred space*

Debat

Al voltant de les 20:30 h.

Sopar Monàstic Medieval al refectori dels monjos del Monestir de les Avellanes. Amb l’assessorament científic del Dr. Antoni Riera (Universitat de Barcelona)

Dimarts, 3 de juliol de 2012

09:00h-11:00 h. 5a sessió. Presideix: Dr. Gerardo Boto (Universitat de Girona)

GENERALITZANT L’ESPAI SAGRAT

 • Dra. Blanca Garí (Universitat de Barcelona) El espacio sagrado de la meditación. Monasterios femeninos y prácticos devocionales en el ámbito de influencia catalana s. XIV-XV
 • Dra. Cristina Santjust i Latorre (Universitat Autònoma de Barcelona) L’espai en monestirs de clarisses de fundació reial

Debat

Descans

11:30h-13:30 h. 6a sessió. Presideix Dra. Anne-Marie Helvétius (Université de Paris 8)

ELS MENDICANTS I L’ESPAI SAGRAT

 • Dra. Maria Filomena Carvalho Andrade (Universidade Alberta) Les Clarisses portugaises: les espaces monàstiques et la vie quotidienne*
 • Dr. Ludovic Viallet (Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand) “Hoc est claustrum nostrum” Espaces sacrés et sacralisation de l’espace chez les Franciscains, à l’âge des réformes de l’observance (XVe – debut XVIe siècles)*

Debat

16:00h-18:00 h. 7a sessió. Presideix: Dra. Janet Burton (University of Wales Trinity Saint David)

PAISATGES SAGRATS

 • Dr. Francesc Fité (Universitat de Lleida) Visita guiada: Els espais sagrats del Monestir de les Avellanes.
 • Dr. Kurt Villads Jensen (Syddansk Universitet), Making the land sacred. Crusading and conversion, of peoples and of landscapes.*
 • Dr. David Austin (University of Wales Trinity Saint David) Sacred space and sacred landscape: the Strata Florida Project and Monastic Wales*

Debat i Avaluació

*Conferències amb traducció simultània al català

Més informació a:

.