ja_mageia

CRÒNICA MARCHA 2010 PDF Print E-mail

Trobada d'animadors maristes a les Avellanes

En ocasió del centenari marista de la nostra casa pairal de Catalunya, els animadors de diferents províncies maristes es van aplegar aquest estiu per viure un encontre d'intercanvi de projecció de futur en el seu servei amb els infants i joves.

“¡Recíclate!”. Amb aquest lema ens hem trobat, del 3 al 9 d’agost, un grup de 38 animadors maristes de les Províncies amb presència a Espanya a la casa de les Avellanes. 

L’encontre l’organitza i prepara la CPA ("Comisión Permanente de Animadores") on s’hi fan presents dos animadors de cada província juntament amb el G. Antonio Alegre de la CME. 
De la nostra província ens hi hem fet presents: Marc Ràmia i Marc Guillén com a representants de la província a la CPA; com a participants: Laura Soler, Gemma Llardén, Sara Blackshire, Anna Méndez, Anna Esteve i Ramon Rúbies. 

L’encontre s’ha viscut amb un ambient molt positiu d’alegria i de compartir amb moments intensos de trobada en petits grups així com de moments personals per a la reflexió. Al final de la trobada tots els participants i membres de la CPA estaven molt il•lusionats i satisfets amb l’experiència viscuda. Tots compartíem que s’havien acomplert tots els objectius de l’encontre:
- Obrir als animadors a una realitat més àmplia que la de la seva escola, associació o cau i de la seva província per sentir-se part de la Família Marista i reforçar la seva identitat marista.
- Afavorir la reflexió dels animadors per a reafirmar i consolidar la seva tasca d’animació.
- Crear espais de diàleg per conèixer la realitat de les diferents províncies i compartir recursos, idees, mètodes i vivències per a ser conscients de que tots treballem en un projecte comú. 

Els dies de la trobada s’organitzen a partir de la frase Jo-Animador- Marista-en el món. 

JO
Durant el primer dia es potencia els moments de compartir i de reflexió sobre la pròpia personalitat, l’autoconeixement i l’autoestima com a aspectes primordials del ser i del fer de l’animador com a persona.

ANIMADOR
Mitjançant diferents dinàmiques s’aprofundeix en l’animació i l’educació dels infants i joves.

MARISTA
Durant tot el dia es reflexiona i comparteix sobre l’estil marista a partir de la vida de Marcel•lí Champagnat i els primers germans així com a partir del testimoniatge i la vivència marista dels propis animadors.

EN EL MÓN
La tasca d’animació i educació es desenvolupa en el nostre món, ens comprometem amb els infants i joves de les escoles en l’ambient concret del nostre món d’avui amb les seves coses bones i amb els aspectes que, a través de l’educació, volem millorar i transformar. 

Un dels dies de la trobada la varem dedicar a fer una sortida per conèixer el romànic de la Vall de Boí. 

Volem agrair a la comunitat de les Avellanes l’acollida que va donar als animadors els dies de la trobada. La casa, els voltants i l’acollida dels germans van ajudar molt a l’experiència dels joves. Aquesta trobada també formava part dels actes de celebració del centenari marista a la casa. 

Als participants ens queda el record i la vivència del compartir aquells dies amb la resta d’animadors d’Espanya, els moments de reflexió, de trobada, de gresca van ajudar a crear lligams i a engrescar-nos mútuament en el nostre “ser animadors maristes en el món”.

G. Ramon Rúbies

.