ja_mageia

CRÒNICA DEL SIMPÒSI D'ESPIRITUALITAT PDF Print E-mail

En ocasió del centenari de la presència marista a la casa de les Avellanes s'ha realitzat aquesta trobada amb representació de diferents províncies maristes d'arreu i també del Consell General.

“Simposi sobres estructures d’animació de l’espiritualitat marista”

Del 17 al 21 de maig de 2010 s’han aplegat en el Monestir de les Avellanes 40 persones, germans, laiques i laics, representants de 14 Províncies de l’Institut Marista per celebrar un simposi sobre estructures d’animació de l’espiritualitat marista.

Una iniciativa que parteix de la Província marista de l’Hermitage, de la Casa d’Espiritualitat de les Avellanes i amb el recolzament del Superior General i el seu Consell. Iniciativa que s’inclou dins els actes de la celebració dels 100 anys de la presència marista a la casa de les Avellanes.

La inauguració va corre a càrrec del G. Maurice Berquet, Provincial de L’Hermitage, que va situar el Simposi des del seu inici com intuïció i en connexió al moment que viu l’Institut.Simposi que vol ser una resposta més en sintonia amb les inquietuds que viu l’Institut marista i que s’ha obert a la participació de totes les Unitats Administratives.

El que hi ha al rerefons d’aquesta trobada es podria resumir dient:
- Estar atents a les crides dels darrers Capítols Generals respecte a l’espiritualitat marista.
- Avançar en processos de formació conjunta germans i laics
- Intuir comunitats de referència que acompanyin camins d’espiritualitat
- Ser conscients de la necessitat d’estructures estables, també, en l’àmbit de l’espiritualitat marista.

El Simposi es proposà tres objectius:
- Reflexionar a nivell d’Institut sobre el tema
- Compartir programes que ja s’estan duen a terme a les Províncies
- Intuir línees de futur sobre recursos al servei de l’espiritualitat marista.

El desenvolupament del treball de Simposi va seguir el mètode:
- Veure: des de dins i oberts a l’exterior
- Jutjar: a la llum de la Paraula, dels documents Maristes, l’escolta mútua i de l’Esperit.
- Actuar: propostes d’estructures al servei de l’espiritualitat.

La metodologia que es va seguir:
- Treball en taules rodones, per reflexionar, compartir i pregar
- Temps personals
- Dues conferències:
o Mn. Ramon Prat, “Malestar i esperances del nostre temps. La serenitat lluminosa.”
o Gna. Asunción Codes, teresiana, “L’espiritualitat, un enfocament pastoral”
- Un panell amb quatre experiències:
o Els exercicis espirituals en la vida ordinària.
o El “proyecto nudos” de les Teresianes de Avila.
o Itinerios de espiritualidad marista (Idem) de la Província marista de Compostela.
o La proposta d’acollida i acompanyament de la comunitat de la Casa d’Espiritualitat de les Avellanes.

Al llarg de tota la trobada dues persones varen fer el servei “d’escoltar l’assemblea” i fer-ne ressò de cara a no perdre res important i significatiu a l’hora d’aterrar en propostes o línees d’acció.

Moments de pregària i convivència varen completar la dinàmica d’aquests dies, així com una visita a Lleida.

La cloenda va corre a càrrec dels germans Josep Maria Soteras i Eugène Kabanguca, Consellers Generals, que varen participar en nom del Concell General en tot el Simposi. Recolliren el que es va viure i reflexionar per introduir-ho en el seu treball d’animació i també ens varen deixar uns desafiaments i línees d’acció en el camp de l’espiritualitat marista.

G. Ramon Serra

Extret de: http://www.maristes.cat

 

.