ja_mageia

AVELLANES DO. PARLA'M, T'ESCOLTO PDF Print E-mail

Lectio DivinaS'acosta el quart cap de setmana Avellanes DO, concretament els propers 25, 26 i 27 de febrer tindrà lloc el curs Parla'm, t'escolto: pregar amb la Bíblia, iniciació a la lectio divina, dirigit pel germà Xavier Barceló.

El curs consisteix en conèixer i iniciar-se al mètode mil·lenari de la lectio divina, per a ser aplicat en la vida ordinària. La lectio divina és un mètode aplicat a la lectura de la Bíblia, i que preten ser un forma d'entrar en diàleg amb Déu, mitjançant les sagrades escriptures.

.

La lectio divina és una manera d'acostament a la Paraula de Déu que arrela en la tradició més antiga del cristianisme i del judaisme. Llegir, Meditar, Pregar, Contemplar. Es tracta d'una vella i innovadora forma d'usar la Bíblia, que ha alimentat la vida espiritual de molts homes i dones al llarg de la història.Avellanes DO

L’escola de la lectio divina emprava quatre moments o fases principals per conduir a aquest trobament en un mateix, mitjançant els textos bíblics: la lectio, la meditatio, l'oratio i la contemplatio. Són quatre etapes i formes d'arribar al text, extraient-ne molt més del que ens transmetria en una sola visita.

El curs Parla'm, t'escolto pretén donar pistes, suggeriments, idees per a la pràctica de la lectio divina com a mitjà per enriquir en nostre itinerari personal. La lectio divina és també una eina pedagògica per fer una experiència d'interiorització a partir del text que llegim. Treballa una progressió natural que va del llegir al contemplar, emprant capacitats empíriques properes, com la lectura, el reflexionar, etc. L'exerici freqüent de la lectio també crea aprenentage, habilitat, flexibilitat, llibertat en l'ús de l'escriptura i en camí progressiu que va de la lectura a la contemplació