ja_mageia

DE BAT A BAT
dsc02105
 
Entrevista  radiofònica al Germà Ramon Benseny sobre les properes beatificacions.
Programa: “L´ENTREVISTA”  dirigit per Carme Parellada.
Edita “Bisbat de Lleida- Medis de Comunicació Social”/ 2 de juny de 2013.

   

 

Germà Ramon,  per a vostè , ¿quin és el sentit d'aquestes  beatificacions?.

* Testimoniar la fortalesa que dóna la fe.
* Testimoniar la fidelitat de  l´opció vocacional fins a la fi.
* Testimoniar els signes evangèlics del perdó i la reconciliació.     (per llegir-ne més)
  
.

* Testimoniar la fraternitat portada fins al extrem:  Dintre d´aquest grup de futurs Beats Màrtirs, algunes comunitats foren martiritzades tots junts, el mateix dia i algunes vegades al mateix lloc: Toledo, Màlaga, Torrelaguna, Chinchón y Cabezón de la Sal, gran part de les Comunitats de València i Madrid, 18 Germans de Les Avellanes, 22 Germans de les Comunitats de Barcelona, també Germans de les Comunitats de Lleida,  Vic, , Girona etc.  En tots és va sentir la fraternitat definitiva de viure i morir en amb un sol cor i un mateix esperit. Cal recalcar també la presència entre els futurs Beats de 3 Germans francesos que formaven part de comunitats espanyoles. En algun cas, se’ls van oferir solucions a través del Consolat francés, van escollir però, no separar-se dels Germans i continuar també  junts en la confessió de Jesucrist. També hi dos laics vinculats als Germans.

* Els nostres Germans eren catequistes humils i mestres d´una pedagogia directa entre els nens i el joves. Això és testimoni de la força de la fe dels més humils.

 

  • Com estan vivint en el si de la seva comunitat aquest esdeveniment de la beatificació d'alguns dels seus GERMANS?

mrtirs 36-39Per a nosaltres és una gràcia molt especial en aquest any de la fe. A l´Església de les Avellanes tenim dues capelles dedicades als Beats Germans Màrtirs. Allí hi reposen les despulles de 26 Germans Màrtirs ja beatificats l´any 2007 i ara ens cal afegir  les de 5 Germans que seran Beatificats el proper 13 d´octubre. A, més una gran part  dels màrtirs del 2007 i d´ells d´ara,  van fer la seva formació marista a Les Avellanes i alguns hi foren professors i formadors. Mirar aquelles capelles, pregar-hi... ens recorda noms i vides que ho donaren tot. Es un esperó de fidelitat que ens alliçona avui, en aquest temps de tant relativisme. La seva vida plena de fe, servei, humilitat i senzillesa i la seva mort viscuda amb perdó i confessió de la fe,  ens porten molt a apropar-nos a María, Reina dels Màrtirs.

 

  • De quina manera els màrtirs ens poden ajudar a viure la nostra missió evangelitzadora?

Ens poden ajudar a  viure l´amor de donació que ells mateixos van viure. Van morir confessant Jesucrist i en mig del seu treball apostòlic, alguns durant molts anys i altres tot just en el  seus primers anys d´activitat pastoral. Més que de d´anys i d´experiència, que també, és una realitat de fe i amor. No van tindre por d´ anunciar l´Evangeli i practicar la misericòrdia durant la vida i durant la mort.

 

  • Com esteu fent conèixer aquesta causa i aquests màrtirs en els vostres comunitats i ambients?

 

Hi ha alguns actes ja programats,  per exemple una peregrinació  a Les Avellanes, amb participació preferent de familiars dels màrtirs,  una reunió de Família Marista a Barcelona i  a Tarragona, evidentment, la Missa de Beatificació. S´està preparant un llibre i alguns fulletons breus de caire catequètic, algun vídeo, articles per la premsa i revistes, música, pregàries, estampes, etc., si bé donades les actuals situacions socials i econòmiques del país, fer-ho des de la senzillesa i sense grans campanades... i participar als actes que les diòcesis, parròquies i escoles puguin organitzat durant el curs 2013-14. En tot volem recalcar els aspectes testimonials de fe i perdó.

 

  • Per què el seu procés es va iniciar des del Bisbat de Lleida? I quina relació amb Lleida tenen alguns d'aquests membres de la seva congregació que seran beatificats?

mrtirs espaa 36-39El procés ordinari del G. Crisanto s´inicià  la Diòcesi de Lleida per  Decret del Sr. Bisbe el 5 de novembre de 1946. Al moment del seu martiri, 27 d´agost de 1936, era el Superior del Seminari de les Avellanes. S´ inicià a la Diòcesi de Lleida perquè el lloc del seu Martiri  fou  l´anomenat “Mas del Pastor” a Tartareu  que és territori del Bisbat de Lleida.  A més hi ha altres Germans relacionats amb Lleida: per exemple, el futur Beat Germà Pere Cortasa Monclús, de la diòcesi de Lleida, nascut a Millà (La Noguera)  que fou martiritzat a Cabezón de la Sal  (Diòcesi i Província de Cantabria) l´ 1 de gener de 1937 i un altre futur Beat, el Germà Aquilí Baró Riera, Sots Mestre de Novicis, nascut a Tiurana (Diòcesi d´Urgell), martiritzat però a Les Avellanes e 3 de setembre de 1936. A més, altres Germans que per alguns anys foren professors i catequistes dels 2 col·legis Maristes que hi havia a Lleida i d´entre ells cal destacar el Germà Fabià, un dels primer joves que entrà al noviciat marista l´any 1889 i que va estar a Lleida els primers anys de la fundació del Col·legi Montserrat i després hi tornà; en total 21 anys d´estada a Lleida.

  • En aquests moments que vivim, quins valors creieu que poden aportar a la societat aquests màrtirs?  (Per a tots tres)

* Principalment els heroics testimoniatges de la  FIDELITAT i del PERDÓ.