ja_mageia

SIGNES D’ESPERANÇA I DESAFIAMENTS DE FUTUR

Tot escoltant la realitat

IV Capítol Provincial de L'Hermitage

Lluís Serra Llansana – Les Avellanes (Lleida), 31 de juliol de 2013

Un viatge té el seu punt d'arribada, que no sempre està clar o, fins i tot, que pot no coincidir amb el projecte inicial. Però per efectuar un viatge cal saber molt bé quin és el punt de partida, disposar de plànols d'orientació, estimular la voluntat de recórrer el camí i analitzar les previsions de futur. La jornada capitular d'avui es dedica al punt de partida actual. La reflexió no s'improvisa. Durant mesos s'han elaborat estudis, anàlisis, diàlegs, amb una àmplia participació de laics, germans i comunitats. Tots aquests treballs s'han convertit en documents, entre els quals cal destacar: a) la carta del Superior general en la qual comunica el nomenament del G. Maurice Berquet com a provincial per a un segon trienni i expressa les inquietuds i esperances recollides en les aportacions dels germans; b) els ressons de la visita dels consellers generals a la província de l'Hermitage (novembre 2012 i març 2013); c) l’informe del Consell provincial sobre el trienni 2010-2013; d) el document final del Fòrum provincial “La vida marista en comunió”; i e) les aportacions de les comunitats sobre conviccions i orientacions de futur. (Cliqueu aquí per llegir-ne més)

.

laics redut

Els focus de la reflexió a la sessió matinal es concentren sobre els signes d’esperança. Per grups, després d’un temps de reflexió i lectura dels documents, es dialoga y es comparteixen en l’assemblea. N’esmento només alguns: sentit de pertinença al carisma marista, capacitat d’estar presents a les fronteres religioses i socials, dinamisme a les escoles, la qualitat de les persones (germans i laics), la dimensió internacional de la Província, missió compartida i vida en comunió entre germans i laics, la formació i acompanyament dels educadors i animadors maristes, les comunitats maristes més acollidores i visibles, l’obertura a noves presències, l’atenció als infants i joves més desfavorits, la creació de noves comunitats més properes als pobres, animació de la Província mitjançant els quatre secretariats, els joves que truquen a la porta i que estan compromesos en la pastoral, l’aprenentatge a caminar en la incertesa i que ens posa en la dimensió del misteri, l’esforç per la pastoral juvenil i per la presència entre els joves i la resposta que ells donen, el replantejament del nostre estil de vida a la comunitat (UEB), la vida religiosa: fidelitat a l’evangeli de la major part dels germans... Molts més signes d’esperança que recullen les actes dels secretaris.

En la sessió de la tarda, els germans Xema Maria Rius, Gérard Cuinet i André Lanfrey, un darrera l’altre, presenten la seva visió i síntesi de la lectura de les aportacions comunitàries al Capítol. Xema Rius remarca la pastoral vocacional, la renovació de les comunitats, el lloc dels laics en relació a les comunitats i a la missió i, finalment, la missió en totes les seves dimensions. Gérard Cuinet accentua els temes següents: germans – laics, pastoral de vocacions, el carisma, l’atenció dels més desfavorits i l’acompanyament. André Lanfrey formula una reflexió global per contextualitzar aquestes aportacions en el món i l’Església d’avui i remarca, especialment, la importància de la comunió germans-laics i la pastoral vocacional, interpretats ambdós punts des de l’òptica expressada. S’obre un torn d’intervencions dels capitulars.

En un segon moment, després de llegir la carta del Superior general, cada grup dialoga sobre els desafiaments de futur i presenta una síntesi a l’assemblea. Fet un torn obert i una pausa durant la qual els Michel Morel, Claude Morisson, Lluís Serra i Josep Buetas elaboren una síntesi de les aportacions dels grups. El resultat s’aprofundeix mitjançant intervencions en els grups i en l’assemblea. Els temes afecten a la vida personal i comunitària dels germans, a la pastoral vocacional integrada en la pastoral de conjunt, a la comunió germans i laics, a la revitalització de la missió educativa a fi que sigui més evangèlica i solidària... Això només correspon a un cert enunciat de cada tema que conté molts matisos i aspectes a tenir en compte.

La jornada ha estat intensa. Temps de valoracions. Temps de prioritats. Demà, 1 d’agost, serà hora d’aprofundir-les. La nit permet sedimentar, rumiar i compartir les reflexions del dia. La claror de l’aurora pot afavorir una il·luminació nova.

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner