ja_mageia

III JORNADES D'HISTÒRIA MONESTIR DE LES AVELLANES

PRESENTACIÓ

Els dies 2 i 3 de juliol de 2012 el Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer) acollirà les III Jornades d'Història de l'Església i la religiositat. Enguany ens endinsarem en l'estudi de l'espai sagrat al món monàstic medieval.

L'ESPAI SAGRAT AL MÓN MONÀSTIC MEDIEVALL'espai sagrat al món monàstic medieval (2 i 3 de juliol 2012)

En les III Jornades d'Història del Monestir de les Avellanes volem centrar-nos en un dels temes centrals de la vida religiosa: l'espai sagrat al mòn monàstic medieval. Entenent la idea d'espai no només centrada en l'àmbit físic dels monestirs, sinó també entès com a espai litúrgic i simbòlic; sigui tant en monestirs masculins com femenins i a nivell de l'Europa medieval.

La vida dels monjos, monges i canonges està definida i determinada per aquests espais metafísics que donen estructura a les seves vides regulades. El nostre objectiu és doncs entendre millor la vida monàstica medieval a través de l'estudi interdiciplinar i internacional de l'espai sagrat on es desevolupa aquesta vida religiosa.

DESTINATARIS

Les Jornades d'Història del Monestir de les Avellanes estan adreçades a tothom que hi estigui interessat. Com a espai de difusió de la recerca i del coneixiement, són d'especial interès per a:

  • Investigadors, estudiants, professors d'ensenyament.
  • Totes aquelles qui tingueu interès en conèixer el món monàstic medieval de la mà dels millors especialistes europeus.
Programa provisional

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

.