ja_mageia

LA MARE DE DÉU GÒTICA DEL MONESTIR PDF Print E-mail

Mare de Déu del Monestir de les AvellanesFinalment la Mare de Déu gòtica del Monestir de les Avellanes ja torna a ser patrimoni de tots!

La Generalitat de Catalunya ha adquirit aquest dijous l’estàtua de la marededéu de Bellpuig de les Avellanes per 130.000 euros, després d’exercir el seu dret a tempteig en la subhasta feta a la sala Balclis de Barcelona.

Com ja sabeu aquesta obra d’art, originària de Bellpuig de les Avellanes, ha hagut de passar per un llarg periple abans de retornar a patrimoni públic. Des del Monestir de les Avellanes volem donar-vos les gràcies a tots els qui heu donat suport en favor de la recupeació de l'escultura de la marededéu gòtica de Bellpuig de les Avellanes.

.

L’escultura de la marededéu del Monestir de les Avellanes, segons els experts, és obra del mestre Bartomeu de Robió pertanyent a l’anomenada Escola de Lleida d’escultura del segle XIV. Precisament durant aquest segle Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes havia iniciat un procés de reforma arquitectònica amb la construcció del temple gòtic. L’església del Monestir de les Avellanes fou patrocinada pel comte d’Urgell Ermengol X, amb l’objectiu d’ubicar-hi el seu panteó dinàstic. És lògic doncs, que en tot aquest procés de construcció del nou temple, s’encomanés a Bartomeu de Robió la realització de l’escultura de la marededéu gòtica. Una nova imatge per a l’altar de la nova església gòtica. En tot cas l’estudi de la policromia i sobretot dels simbols que puguin aparèixer als dos escuts que conté la imatge, permetran desxifrar qui va promoure la creació d’aquesta marededéu.

De les diverses descripcions de Bellpuig de les Avellanes fetes al llarg de la història, trobem entre altres les de Jaume Caresmar, qui explica que la marededéu hauria presidit l’altar major fins ben entrat el segle XVII, quan degut a noves reformes al temple, es traslladà a una capella lateral. Degut a la desamortització de 1835, se sap que algunes de les relíquies i obres d’art de Bellpuig es traslladaren, altres es subhastaren, altres són robades o destruides, però d’entre tot aquest patrimoni, en principi no s’esmenta cap marededéu.  El que si se sap és que l’església de Bellpuig quedarà molt malmesa durant la desamortització i que, duant anys, serà la sala capitular la que faci funcions de capella.

Uns anys més tard Cayetano Barraquer Roviralta, que vistità Bellpuig cap al 1898, explicà el següent. “Del ala oriental de este claustro éntrase en el aula capitular, pieza casi cuadrada… Hoy tiene dos retablos, el de la testera en la nave central, frente a la puerta, de gusto greco-romano, que guarda la imagen de la Virgen de Bellpuig… Ignoro si estas imágenes datan allí desde 1835.” Encara que Barraquer no ens descriu la imatge, si que l’anomena com a marededéu de Bellpuig, i per tant és probable que fos la marededéu gòtica. Pocs anys després la imatge desapareixeria definitivament del Monestir de les Avellanes.

Esperem d0ncs que aquesta sigui la definitiva i que per fi puguem contemplar l’escultura gòtica de la marededéu de Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.

 
Banner