ja_mageia

SERVEI D'ARXIUS I BIBLIOTECA PDF Print E-mail

Servei d'Arxius i BibliotecaEls Arxius i Biblioteques són els representants de la branca cultural del conjunt de serveis que ofereix el Monestir de les Avellanes. La part d'arxius està representada per:

  • l'Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes (AMBA). Els seus orígens sorgeixen de l'antic arxiu dels canonges premonstratesos de Bellpuig de les Avellanes. Actualment fa les funcions d'arxiu històric de l'Institut dels Germans Maristes de Catalunya. Província de l'Hermitage.
  • l'Arxiu Gavín (AG). És considerat un dels arxius personals més grans d'Europa. Des de l'any 2008 es troba de forma definitiva al Monestir de les Avellanes. Disposa d'un fons documental d'interès pels qui necessitin informació sobre temes de religió i cultura catalana.

La Biblioteca del Monestir conté també la seua vessant simbòlica, recordant l'antiga i gran biblioteca que va tenir aquest monestir fins a mitjans del segle XIX. Actualment la biblioteca està formada per tres apartats diferenciats: la biblioteca general, la biblioteca especialitzada i la biblioteca marista. La secció d'hemeroteca està formada per publicacions periòdiques maristes i de temes de religió i educació d'àmbit català. 

Gestió del Servei

Els arxius i biblioteca del Monestir de les Avellanes estan gestionats des del Servei de Documentació i Arxiu dels Germans Maristes de Catalunya. El SDA és el responsable del sistema de gestió documental de Maristes l'Hermitage, així com de la gestió de les biblioteques. És l'encarregat de tots els processos de gestió documental i de la formació i atenció dels seus usuaris, tant interns com externs.

Funció i objectius

El Servei d'Arxiu i Biblioteca del Monestir de les Avellanes està obert a les persones, institucions i organismes que necessitin fer ús del patrimoni documental d'accés lliure que es conserva al monestir. Els Arxius i Biblioteca del Monestir de les Avellanes estan pensats com un servei de dinamització cultural i d'accés a la informació.diposit dalt 3

Servei de Documentació i Arxiu
Monestir de les Avellanes
Ctra C-12 de Balaguer a Àger, Km 181
25612 OS DE BALAGUER (Noguera)
Telf. 973 43 80 06
Fax. 973 43 80 38
.