ja_mageia

QUI SOM PDF Print E-mail

Associació d'Amics del Monestir de les AvellanesL’Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes va ser creada el 22 de desembre de l’any 2009,  amb motiu del Centenari de la presència dels germans maristes a les Avellanes. L’objectiu principal és esdevenir un espai canalitzador i punt de trobada de tots aquells i aquelles que, havent descobert aquest lloc com a referent per a llurs vides, volen col·laborar en fer conèixer i promoure el Monestir de les Avellanes per tot Catalunya i arreu.

La seu de l’Associació es troba al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, situat al municipi d’Os de Balaguer, comarca de la Noguera, a la carretera C-12, de Balaguer a Àger, Qm. 181.

Les finalitats de l’Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes són les següents:

 • Fer conèixer i promoure el Monestir de les Avellanes.
 • Promoure i realitzar activitats culturals, lúdiques, esportives, formatives i religioses, circumdants al Monestir.
 • Gestionar els serveis d’hostatgeria i restauració del monestir, així com les instal·lacions i estructures per a dur a terme les finalitats de l’Associació.
 • Col·laborar en la conservació i promoció del patrimoni històric vinculat al Monestir.
 • Contribuir a l’estudi artístic, històric, arquitectònic, religiós, social, etc., del contingut monumental del Monestir.
 • Donar suport a la tasca cultural que representen els diversos fons arxivístics i biblioteca de què disposa el Monestir.
 • Crear ponts d’interrelació entre els programes públics i els privats, tant pel que fa al terreny econòmic, com al social, formatiu, educatiu i cultural.
 • Promoure el conreu de l’espiritualitat en els nostres ambients.
 • Prestar ajut en la promoció de les activitats religioses pròpies del Monestir i , més concretament, de la Casa d’Espiritualitat.
 • Promoure projectes culturals i humanístics que desvetllin en la societat la inquietud pel tema social, la solidaritat i el compromís de respondre als problemes que es plantegen especialment al Quart Món i als països del Tercer Món.
 • Canalitzar i facilitar l’obtenció de recursos de l’Administració pública i d’altres entitats privades per a l’exercici de les seves activitats.
 • Col·laborar i formar part d’entitats amb qui es comparteixen finalitats comunes.
 • En queda exclòs tot ànim de lucre.

Panoràmica Monestir Avellanes

.