ja_mageia

ESPAI MONESTIR PDF Print E-mail

Claustre romànic de Bellpuig de les Avellanes“Espai Monestir” és el nom que hem designat per identificar la secció del nostre web on us volem fer una pinzellada sobre la història del Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, i sobre el valor artístic de les construccions i elements arquitectònics que formen o han format part d’aquest monument.

D’aquesta manera us presentem els dos apartats que formen l’Espai Monestir, el d’Història i el d’Arquitectura i art. En el primer hi trobareu un resum, il·lustrat amb algunes fotografies, sobre la història del monestir, juntament amb informació bibliogràfica per si voleu conèixer més. En el segon anirem explicant, de forma breu i amena, diversos element arquitectònics i artístics del monestir, també il·lustrats amb fotografies.

Història del Monestir

  • En aquest apartat hi trobareu un resumSepulcres Comtes d'Urgell dels trets principals dels més de 800 anys d'història del Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. El text fa referència a quatre grans blocs: la fundació (s. XII), els premonstratesos (s. XII-XIX), temps d'incertesa (s. XIX-XX), els maristes (s. XX-XXI).
  • Podeu trobar també una secció dedicada als personatges històrics que han tingut algun protagonisme en la història del Monestir. Els continguts d'aquesta secció es van actualitzant de forma progressiva a mesura que s'elaboren els materials d'investigació. 

Art i arquitectura

  • En aquest apartat volem compartir laFont del Refectori riquesa artística i arquitectònica acumulada al llarg d'aquests segles en el cenobi de Bellpuig de les Avellanes, que conté i ha contingut una gran varietat d'estils arquitectònics i d'obres d'art de valor històric. Aquesta és una secció activa, i s'aniran publicant els resultats de les investigacions que s'estan duent a terme. 
.